Eksamineret psykoterapeut

Helle Kristensen

tunnelJeg kan være dig behjælpelig med at kaste lys på det, der skaber de forandringer, du ønsker i dit liv. 

Her er nogle eksempler på emner, der ofte tages op i terapi hos mig. 

 • Hjælp til at afdække årsagen til dagligdagens problemer.
 • Hjælp til at forstå sig selv bedre.
 • Hjælp til at få familie og parforhold til at fungere bedre.
 • Hjælp til at komme gennem en sorg.
 • Hjælp til at bearbejde et chok.
 • Hjælp til at bearbejde fortiden.
 • Hjælp til at komme igennem eller videre efter en livskrise.
 • Hjælp til at opløse fobier.
 • Hjælp til at lære at sætte grænser med respekt for andre.
 • Hjælp til at forstå stress og bruge den konstruktivt.
 • Hjælp til at ændre uhensigtsmæssige vaner og adfærd.